Skip to content

7S model van McKinsey

Wat is het 7S model van McKinsey model

Het 7S model van McKinsey is een interne analyse van de interne organisatie. Aan de hand van 7 factoren creëer je een beeld van de sterktes en zwaktes van je bedrijf.

De 7 S’en uit het model van McKinsey zijn; Shared values (gedeelde waarden), Systemen, Staf (personeel), Strategie, Structuur, Stijl van het management (leiderschapsstijl) en Skills (vaardigheden)

De belangrijkste aspecten uit het 7S model vul je in bij je SWOT analyse.

Verdere uitleg van het 7S model

Het 7S model geeft een beeld van de belangrijkste elementen binnen en organisatie. Ook wordt duidelijk welke onderlinge rol deze factoren spelen en wat voor invloed ze op elkaar hebben.

Het gaat daarbij om harde feitelijke waarden zoals structuur en strategie.
Maar ook om zachte, emotionele aspecten zoals cultuur en managementstijl.

Waarom is het 7s model goed om in te zetten?

Het 7S model kun je goed inzetten bij strategisch management en organisaties die een transitie doorgaan. De elementen uit het 7S model beïnvloeden elkaar. Daarom is het juist bij strategische keuzes, of veranderingen daarin, belangrijk om te kijken wat de impact van die veranderingen is op andere elementen in de organisatie.

Waar staan de 7 S’en van het McKinsey model voor?

De 7S en uit het model staan de voor de volgende elementen; Shared values (gedeelde waarden), Systemen, Staf (personeel), Strategie, Structuur, Stijl van het management (leiderschapsstijl) en Skills (vaardigheden)

Shared values (gedeelde waarden)

De shared values staan centraal in het model omdat ze met alle andere facetten verband houden. Daarnaast gaan ze over de vraag “waar sta je voor als bedrijf” of “wat is het DNA van je organisatie”

Voorbeeldvragen bij shared values

 • Wat is de visie en missie van het bedrijf
 • Wat zijn de normen en waarden
 • Is iedereen daarvan op de hoogte
 • Wordt die visie door iedereen gedeeld en nageleefd
 • Is er sprake van Top-down of Bottom-up cultuur
 • Is men procesgericht of resultaatgericht

Systemen

Bij systemen gaat het om het analyseren van de bedrijfsprocessen en gehanteerde methoden. Systemen helpen mensen bij het uitvoeren van hun werk. Daarbij kun je denken aan planningssystemen, kwaliteitssystemen, management informatiesystemen, etc.

Voorbeeldvragen bij systemen

 • Welke formele werkwijzen zijn er
 • Wat zijn de informele methoden
 • Zijn de systemen vastgelegd of gewoon “ontstaan”
 • Worden deze werkwijzen en systemen nageleefd
 • Worden ze geëvalueerd en geoptimaliseerd

Staf (personeel)

Het personeel is de kern van bijna elke organisatie. Bij personeel/ staf draait het allemaal om het personeelsbeleid, oftewel HRM. Past de huidige invulling van het personeel bij de doelen van de organisatie? Je gaat profielen maken waar je mensen op kunt rekruteren.

Voorbeeldvragen bij staff

 • Wat zijn de vereisten van het personeel
 • Is er voldoende personele capaciteit
 • Zijn de benodigde competenties voldoende vertegenwoordigd
 • Hoe staat het met verzuim en motivatie
 • Is men flexibel genoeg
 • Is de sfeer onder het personeel goed, is men tevreden

Strategie

Bij strategie kijken we naar alle plannen en manieren waarop de organisatie haar doelstellingen probeert te realiseren. Daarbij gaat het met name om de (middel) lange termijn planning. Deze plannen geven de organisatie en het personeel structuur en richting.

Voorbeeldvragen bij strategie

 • Is er een strategisch plan
 • Is dat plan bij iedereen bekend
 • Is de strategie in lijn met de visie
 • Wordt het ook nageleefd
 • Ligt de focus op de klant, het product of meer de markt
 • Hoe ga je om met de concurrentie

Structuur

Bij structuur gaat het erom hoe is het bedrijf georganiseerd en ingericht. Daarbij kun je denken aan de bedrijfsprocessen, maar ook de hiërarchie, aansturing, verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rapportage, etc.

Voorbeeldvragen bij strategie

 • Hoe zijn de verantwoordelijkheden georganiseerd
 • Is er sprake van een hiërarchische organisatiestructuur
 • Hoeveel vrijheid en bevoegdheden hebben medewerkers
 • Hoe worden de taken verdeeld
 • Hoe wordt er gerapporteerd en geëvalueerd

Stijl van het management (leiderschapsstijl)

De stijl geeft aan hoe het management met de rest van het personeel omgaat en hoe dat op het personeel overkomt. Deze managementstijl heeft een grote invloed op de sfeer onder de medewerkers en de inzet en motivatie die ze hebben.

Voorbeeldvragen bij managementstijl

 • Zijn er veel of juist weinig managementlagen
 • Is het management vooral coachend of aanwijzend
 • Is er sprake van een top-down benadering
 • Of worden inbreng en initiatieven gewaardeerd
 • Is er sprake van een gestandaardiseerde werkwijze
 • Hoe gaat het management om met kritiek
 • Wordt het personeel bij management beslissingen betrokken

Skills (vaardigheden)

Met Skills geef je aan waar je als organisatie beter in bent dan je concurrenten. Oftewel je Unique Selling Proposition (USP). Waar ben je goed in, beter dan wie dan ook? En hoe kun je je daar mee onderscheiden van de rest.

Voorbeeldvragen bij Skills

Ben je misschien de beste op gebied van je;

 • Product kwaliteit
 • Product innovatie
 • Productiesnelheid of -kosten
 • Klanttevredenheid
 • Dienstbaarheid
 • Serviceniveau
 • Betrokkenheid van het personeel

Waar haal je de informatie voor het 7S model vandaan?

Voor een goede analyse met het 7S model is het belangrijk om veel objectieve informatie te verzamelen. Maar waar haal je doen vandaan? Hier een aantal bronnen waar je mee kunt beginnen.

 1. Interviews en gesprekken met leidinggevenden en management.
 2. De website van het bedrijf
 3. Communicatie uitingen
 4. Jaarverslagen en andere rapportages

Wie zit er achter het 7S model?

Het 7 Model is onderdeel van de interne analyse, net zoals; de SWOT analyse, de marketingmix en de BCG matrix in eerste instantie bedacht en ontwikkeld door de McKinsey medewerkers Tom Peters en Robert Waterman eind jaren 70. McKinsey heeft het model veel gebruikt bij zijn management consultancy. Richard Pascale en Anthony Athos hebben het vervolgens in 1981, beschreven in ‘The art of Japanese Management’ in 1981.

Misschien heb je hier wat aan?

Back To Top