Skip to content

Interne analyse

interne analyse

Een marketingplan begin je vaak met een interne analyse. In een interne analyse kijk je naar zaken waar de onderneming invloed op heeft.

Interne analyse

1. Financiële kengetallen

Een interne analyse begin je vaak met een financiële analyse. Door het doen van een financiële analyse krijg je een goed beeld van de financiële situatie van je onderneming. Kan de onderneming zijn schulden betalen? Is er kapitaal over om te investeren? Maakt de onderneming verlies of winst? Deze analyse doe je door het berekenen van zogenoemde financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn:

  1. Rentabiliteit – de winstgevendheid van de onderneming
  2. Liquiditeit – het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen
  3. Solvabiliteit – het in totaliteit kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen

2. Strategie

Als tweede kijk je naar de strategie van de onderneming. Dit doe je door gebruik te maken van de volgende strategie modellen:
Treacy & Wiersema
Porter’s generieke concurrentie strategieën

Volgt de onderneming een product leadership strategie? Dan kun je bijvoorbeeld ‘innovatieve producten’ als sterkte opschrijven. Komt uit Porter’s strategie analyse dat het bedrijf zich alleen focust op een bepaalde markt? Dan kan je als zwakte ‘beperkte marktfocus’ noemen, maar je kan ook de sterkte ‘sterke focus op segment’ noemen. Dit ligt aan de markt en de interpretatie van degene die de analyse maakt. Zorg er dus voor dat je met meerdere mensen de analyse doet om persoonlijke meningen uit te sluiten.

3. Productportfolio

Dan zijn de producten/services aan de beurt. Deze analyse is er om te zien of de onderneming bijvoorbeeld meerdere succesvolle producten heeft of afhankelijk is van één Cash cow. Ook kan het zijn dat de onderneming verliesgevende producten heeft die zorgen voor een zwakte.
BCG-matrix
MABA analyse
– ADL matrix

Na de interne analyse heb je een overzicht van sterktes en zwaktes van de onderneming. De volgende stap is het doen van een externe analyse.

Back To Top