Skip to content

DESTEP analyse

destep analyse

In dit artikel vertellen we je alles over de DESTEP analyse.

SKIP HIER NAAR JOUW BLAUWDRUK/ TEMPLATE VOOR JE DESTEP ANALYSE.

Wat houdt het DESTEP model in. Hoe kun je zelf zo’n analyse uitvoeren en welke bronnen kun je raadplegen voor de 6 macrofactoren van DESTEP; demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch.

Tot slot geven we je voorbeelden én actuele trends in Nederland van alle macro factoren uit de DESTEP-model.

Alles over de DESTEP Analyse

Liever meteen aan de slag?

SKIP HIER NAAR JOUW BLAUWDRUK/ TEMPLATE VOOR JE DESTEP ANALYSE.

Een complete checklist met alle belangrijke macro factoren en bronnen van de DESTEP analyse die je naar jouw eigen situatie kunt vertalen. (Voorbeeld)

Wat is de definitie van een DESTEP analyse?

De DESTEP analyse is een onderzoek naar de macro omgevingsfactoren van een merk of bedrijf. Dat zijn factoren waar je zelf weinig tot geen invloed op hebt. Maar ze kunnen wel heel bepalend zijn voor de potentie en het succes van je onderneming.

De 6 macrofactoren van het DESTEP model

De letters van DESTEP staan voor de 6 marco factoren van de analyse;

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociaal-culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren en
 • Politiek-juridische factoren

Deze factoren kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op een onderneming.

Doel van de DESTEP analyse

Het doel van een DESTEP analyse is dat je goed voorbereid bent op de omgevingssituatie van je merk of bedrijf. Het DESTEP model is een externe analyse en zorgt dat je een goed beeld hebt van de kansen en bedreigingen in je omgeving. Deze kansen en bedreigingen zijn een belangrijk onderdeel van je SWOT en confrontatiematrix.

In sommige gevallen kun je met de uitkomst van het model beter inspelen op die omgevingsfactoren. In andere situaties kun je misschien beter afvragen of je wel een goede kans hebt als merk of organisatie met de gegeven omgevingsfactoren.

Het DESTEP model uitgelegd

Hieronder leggen we uit welke 6 macrofactoren onderdeel zijn van het DESTEP model. En op welke manier deze factoren een rol kunnen spelen in het slagen van je onderneming.

1. Demografisch factoren

De D uit DESTEP staat voor de demografisch factoren. Dit zijn zijn alle factoren die met de bevolking te maken hebben. Daaronder vallen o.a. de groei van de bevolking, de samenstelling maar ook de totale omvang. Deze demografische factoren bepalen sterk waar bedrijven zich met hun producten en diensten op richten.

Demografische factoren uitgelegd

Als een bevolking de komende jaren flink zal groeien dan is er veel potentie voor producten gericht op kinderen zoals speelgoed, kinderkleding, kinderopvang, etc.

Aan de andere kant zorgt de vergrijzing in Nederland voor een groei in producten en diensten voor die doelgroep. Daarbij kun je denken aan producten als rollators, gehoorapparaten en ouderenzorg.

Als de vergrijzing toeneemt en de groei van de bevolking neemt niet toe dan is dat een negatieve ontwikkeling voor een winkel die schoolartikelen verkoopt. Andere voorbeelden van demografische ontwikkelingen zijn groei in aantal kleine huishoudens, bevolkingsgroei, groei van het aantal allochtonen, etc.

2. Economische factoren

Economische ontwikkelingen zijn alle factoren die de economie beschrijven. Een belangrijke factor in je DESTEP analyse, die zowel positief als negatief kan uitpakken.

Economische factoren uitgelegd

Een groeiende economie betekent dat particulieren meer inkomsten te besteden hebben. Die extra uitgaven brengen kansen voor bedrijven om te groeien. En omgekeerd kan een economische crisis op dezelfde manier het einde betekenen voor veel ondernemingen.

Gek genoeg kunnen er tijdens en financiële crisis juist ook juist kansen ontstaan voor slimme bedrijven die zich focussen op het lage segment van de markt. Zo heeft winkelketen ‘Action’ een flinke groei gehad tijdens de economische crisis.

Andere voorbeelden van economische ontwikkelingen zijn; de inkomensverdeling, werkloosheid, het BNP, consumentenuitgaven, import/export etc.

3. Sociaal-cultureel factoren

De S in DESTEP komt van de Sociaal-culturele factoren. Deze factoren zijn ontwikkelingen op het gebied van leefgewoonten en cultuur. Je kunt ook stellen dat deze ontwikkelingen de gedachten van de bevolking beschrijven.

Sociaal Culturele factoren uitgelegd;

Bij Sociaal culturele factoren uit de DESTEP analyse kun je bijvoorbeeld denken aan de gezondheidstrend van de laatste jaren. Steeds meer bakkers, groenteboeren, etc. bieden biologische varianten van hun producten aan en supermarkten verkopen steeds meer ‘superfoods‘.

Deze gezondheidstrend heeft natuurlijk een positief effect gehad op sportscholen en biologische voedsel, maar een negatief effect op bedrijven zoals McDonalds. Andere voorbeelden van Sociaal-culturele ontwikkelingen zijn het aantal hogeropgeleiden, vrijetijdsbesteding, etc.

4. Technologische factoren

Technologische ontwikkelingen zijn binnen het DESTEP model ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hieronder vallen patenten, uitvindingen, nieuwe producten, etc.

Technologische factoren uitgelegd

Een nieuwe uitvinding kan een nieuwe kans voor een bedrijf betekenen. De eerste e-smokers waren grote, lompe apparaten waardoor ze niet echt trendy waren. Toen de technologieën verbeterde en het apparaat slanker gemaakt kon worden, groeide de markt enorm.

Technologische ontwikkelingen kunnen ook bedreigingen betekenen. Door de mogelijkheid tot snellere internetverbindingen was het mogelijk om video’s in HD kwaliteit te streamen naar de tv. Dit zorgde ervoor dat consumenten de keuze konden maken tussen Netflix en naar de bioscoop gaan. Dit is een bedreiging voor de bioscopen. Andere voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn nieuwe technologieën/producten zoals het internet. Maar ook de groei van of het gebruik/ de adoptie van die technologieën (Gartner curve) Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van internet in 3e wereldlanden etc.

5. Ecologische factoren

Ecologische ontwikkeling zijn ontwikkelingen op het gebied van milieu en natuur. Ze gaan over de fysieke omgeving van een bedrijf en kunnen een kans of een bedreiging vormen.

Ecologische factoren uitgelegd

De laatste tijd wordt er bijvoorbeeld steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Als bedrijf is het verstandig om te zorgen dat je producten duurzaam zijn. Anders kiezen potentiële klanten voor een duurzamer alternatief. Een ander voorbeeld van ecologische factoren zijn natuurrampen en klimaatverandering. Zo gaan minder mensen op wintersport als er door global warming minder sneeuw ligt op de pistes. Andere voorbeelden van ecologische ontwikkelingen zijn klimaat, emissie, weer, milieuvoorschriften, etc.

6. Politiek-Juridische factoren

Politiek-Juridische ontwikkelingen zijn ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Het heeft aan hoeveel invloed de overheid heeft op de samenleving en economie. Deze factoren kunnen van invloed zijn op prijzen, de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, ontwikkeling van de economie, het onderwijs en de infrastructuur.

Politiek juridische factoren uitgelegd

Regelmatig worden er bepaalde producten verboden of verplicht door de overheid. Denk hierbij aan de verpakkingen van sigaretten die roken ontmoedigen. Een ander voorbeeld is valbescherming dat door de overheid verplicht wordt om te gebruiken door gebouweigenaren. Andere voorbeelden van politieke-juridische ontwikkelingen zijn regelgeving, politieke besluiten, invloed van politiek op bedrijfsleven, etc.

Welke factoren zijn belangrijk bij jouw DESTEP analyse?

Om te beginnen zijn lang niet alle macrofactoren uit de DESTEP analyse van belang voor jouw onderneming.

Zo zijn voor een bedrijf in de automobielindustrie technologische, ecologische factoren van enorm belang. Terwijl demografische en sociaal culturele factoren een wat kleinere rol spelen.

Kortom bekijk wat voor jouw branche van invloed is op je bedrijfsvoering en besteed vooral daar veel tijd en aandacht aan. De overige factoren kun je wel benoemen, maar leg daarbij uit waarom ze wat minder belangrijk zijn.

DESTEP is een externe analyse, mocht je een andere analyse van de omgeving van je onderneming willen maken dan kan het 5 krachtenmodel van Porter ook een goede aanvulling zijn.

Template/ Blauwdruk DESTEP analyse

Hieronder vind je een overzicht van alle belangrijke macrofactoren die je zou kunnen opnemen in je eigen DESTEP analyse. Bekijk welke voor jou van belang zijn en beschrijf hoe de situatie of ontwikkeling op dat gebied van invloed is op jouw organisatie. 

Voor het gemak hebben we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in Nederland alvast voor je onder elkaar gezet. Netjes ingedeeld per macrofactor van je DESTEP analyse. De belangrijkste bron voor deze huidige ontwikkelingen is het SBB.

1) Voorbeelden demografische factoren

 • Leeftijdsopbouw van de samenleving
 • Samenstelling van de populatie; leeftijd, grootte, groei, geslacht
 • Grootte van de huishoudens
 • Het opleidingsniveau
 • Etnische samenstelling
 • Urbanisatie
 • Inkomensniveau

Demografische ontwikkelingen en trends in Nederland

 • Toename van kleine (eenpersoons) huishoudens
 • Vergrijzing van de samenleving
 • Bevolkingstoename door migratie
 • Verstedelijking
 • Ontgroening; minder kinderen

Bronnen voor deze demografische factoren

2) Voorbeelden economische factoren

 • Nationaal inkomen; Bruto Binnenlands Product (BBP)
 • Koopkracht van de bevolking
 • Werkloosheidscijfers
 • Overheidsschuld en inflatie
 • Economische ontwikkeling, conjunctuur
 • Inflatie en rente
 • Import en export

Economische ontwikkelingen en trends in Nederland

 • Herstel van de economie na Corona
 • Herstel internationale handel
 • Verschuiving naar online
 • Stijging huizenprijzen door tekorten

Bronnen voor Economische factoren;

3) Voorbeelden sociaal culturele factoren

 • Sociale trends en levensstijl
 • Normen en waarden
 • Gemiddeld opleidingsniveau
 • Geloof
 • Besteding vrije tijd
 • Milieu/ energie verbruik
 • Eetgewoontes

Sociaal culturele ontwikkelingen en trends in Nederland

 • Stijgend opleidingsniveau
 • 24-uurs economie
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Individualisering van de beroepsbevolking
 • Altijd blijven leren en ontwikkelen

Bronnen Sociaal Culturele factoren

4) Voorbeelden technologische factoren

 • Product innovatie
 • Ontwikkeling nieuwe technologieën
 • Adoptie nieuwe technologie
 • Trends
 • Research en Development (R&D)
 • Automatisering
 • Patenten en octrooien

Technologische ontwikkelingen en trends in Nederland

 • 4e industriële revolutie (combinatie van ontwikkelingen uit diverse industrieën
 • Internet of things
 • Clouddiensten
 • Big data
 • 3D-printen
 • Digitalisering en robotica

Bronnen voor Technologische factoren

Technologische factoren en ontwikkelingen zie je meestal wel al om je heen. Maar de daadwerkelijke stand van zaken en het tempo en impact van zo’n ontwikkeling vraagt om data. Die kun je o.a. vinden in de volgende bronnen.

5) Voorbeelden ecologische factoren

 • Klimaat & weer
 • CO2 emissie
 • Natuurlijke bronnen
 • Milieutechnologie
 • Afvalvoorschriften
 • Duurzaamheid

Ecologische ontwikkelingen en trends in Nederland

 • Stijging behoefte grondstoffen
 • Stimulering alternatieve energie en technologie
 • Opmars deel- en circulaire economie
 • Meer behoefte aan duurzaamheid

Bronnen ecologische factoren

Voorbeelden van specifieke bronnen voor ecologische factoren zijn;

6) Voorbeelden Politiek-juridische factoren

 • Politieke ontwikkelingen
 • Wetgeving en wetswijzigingen
 • Subsidies en licenties
 • Politieke stabiliteit
 • Interventie in de economie
 • Handelsbeperkingen en invoerrechten

Politiek-juridische ontwikkelingen en trends in Nederland

 • Veranderende wereld orde door;
 • Economische en geopolitieke verschuiving oostwaarts
 • Onzekerheid over opstelling VS
 • Assertief gedrag van Rusland, Iran en Noord-Korea
 • Dreiging van een handelsoorlog met China
 • Dreiging internationaal terrorisme
 • Vluchtelingen- en migratiecrisis
 • Gevolgen van klimaatverandering
 • Regelingen vanuit de overheid t.b.v. een leven lang ontwikkelen
 • Verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Verhoging AOW-leeftijd
 • Winkeltijdenwet
 • Wet werk en zekerheid
 • Brexit

Bronnen voor politiek juridische factoren

Veelgestelde vragen over DESTEP

Wat is DESTEP?

DESTEP staat voor een de analyse van een organisatie t.a.v. een aantal macro factoren. Deze macrofactoren maken samen het woord DESTEP; Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische factoren.

Hoe ziet een DESTEP analyse eruit?
Waarom is DESTEP belangrijk?
Hoe voer je een DESTEP-analyse uit?
Back To Top