Skip to content

Piramide van Maslow

Over de piramide van Maslow hebben we allemaal wel eens gehoord. Hier vindt je alles over deze theorie die de behoeftehiërarchie van de mens beschrijft. Wat de piramide van Maslow inhoud, en hoe je hem in de marketing goed kunt gebruiken en toepassen. Uiteraard beschrijven we ook de 5 behoefte niveaus van de piramide van Maslow.

Piramide van Maslow

Hoe werkt de Maslow Piramide

De piramide van Maslow beschrijft de 5 opeenvolgende stadia van universele behoeftebevrediging die de mens nastreeft. Het idee bij het model is dat je de verschillende behoefte niveaus van onderaf naar boven probeert te verwezenlijken. Dus het als je voorzien bent in de meest basale behoeften zoals voldoende eten, drinken en slaap. Dan ben je toe aan een volgend niveau zoals een huis, een baan en veiligheid en verzekering e.d.

De vijf niveaus van de Piramide van Maslow

De vijf opeenvolgende behoefte niveaus van de piramide van Maslow (van onder naar boven) zijn;

1) Fysiologische behoeften
2) Veiligheidsbehoeften
3) Social behoeften
4) Eigenwaarde
5) Zelfactualisatie

Maslow’s hierarchy of needs; De piramide uitgelegd

Hieronder leggen we uit welke behoeftebevrediging men in elke opeenvolgende fase nastreeft.

1) Lichamelijke – Fysiologische behoeften

Het eerste en meest basale niveau van behoeftebevrediging voor de mens volgens Maslows Piramide is de fysiologische behoeften. Hierbij gaat het om de meest fundamentele basisbehoeften die je als mens hebt. Voorbeelden zijn; eten, warmte, slaap, dat je naar een toilet kunt gaan, dat soort basale dingen.
Zonder deze zaken functioneert een mens niet of nauwelijks.

2) Fysieke en economische veiligheidsbehoeften

Nadat de lichamelijke behoeften van de mens vervuld zijn komen de behoeften aan veiligheid om de hoek kijken. Daarbij gaat het om fysieke veiligheid zoals persoonlijke veiligheid, gezondheid maar ook om economische veiligheid en zekerheden zoals het hebben van een huis, een baan, verzekeringen.

3) Social behoeften

Het volgende niveau in de piramide van Maslow, na de veiligheid en zekerheid, gaat over sociale behoeften. Contacten met anderen zijn heel belangrijk voor mensen, vrienden, familie maar ook een relatie met een partner. Het gaat hierbij om de behoefte aan liefde, intimiteit en saamhorigheid. Dat komt ook terug in verenigingen, of andere groepen waar men in samenkomt en wat hen bindt.

4) Eigenwaarde

Het volgende stadium van Maslow gaat over eigenwaarde oftewel respect, waardering en erkenning. Hierbij kan het gaan om status en roem, dus erkenning van anderen voor jou. Maar ook intern is behoefte aan respect, kortom; zelfrespect, trots en zelfstandigheid.

5) Zelfactualisatie

De hoogste behoefte bevrediging die je als mens kunt bereiken is die van zelfontplooiing, ofwel persoonlijke groei. Mensen streven dit niveau pas na als ze de vorige fasen van behoeftebevrediging redelijk voor elkaar hebben en nog tijd en energie over hebben voor het ultieme niveau. Deze ontplooiing kan zich richten op werk, sport of op persoonlijk niveau wanneer je de beste vader of echtgenoot wilt zijn.

Toepassing en gebruik van de behoeftehiërarchie

De piramide van Maslow is bruikbaar op veel verschillende gebieden. Zo wordt hij toegepast in de psychologie, maar ook in het onderwijs en natuurlijk de marketing.

Zo kun je in een bedrijf de piramide van Maslow gebruiken om te kijken hoe je het personeel optimaal motiveert. Maar nog veel vaker wordt Maslows theorie gebruikt in marketing en reclame om zoveel mogelijk verkoop te genereren.

Marketing is namelijk ook een kwestie van psychologie. Een goede marketeer probeert de beweegredenen van de doelgroep te achterhalen en te voorspellen. Als je die namelijk goed kent en goed weet met welke argumenten en marketingstrategie je die mensen weet te overtuigen dan zul jij de strijd om de consument winnen.

Back To Top