Skip to content

SWOT analyse

Hier vertellen we je alles over de SWOT analyse. Waar staat SWOT voor? Hoe maak je zelf een goede analyse van de interne en externe omgeving van je organisatie? Welke plek heeft de SWOT in je marketingstrategie en wat heeft hij met de confrontatiematrix te maken?

Alles over de SWOT analyse

Definitie SWOT analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT analyse is dus een onderzoek naar de Sterktes en Zwaktes (Interne analyse) en de Kansen en Bedreigingen (Externe analyse) van een organisatie. Met een SWOT analyse kun je veel informatie over je bedrijf en de directe omgeving in kaart brengen en overzichtelijk presenteren.

De SWOT analyse heeft zowel een interne focus (net zoals de marketingmix, de BCG matrix) als een externe focus (net zoals de DESTEP analyse en het 5 krachtenmodel van Porter)

Wat is dan een Sterkte – Zwakte analyse?

Een SWOT analyse wordt ook wel eens een Sterkte Zwakte analyse genoemd, maar strikt genomen klopt dat niet. Een sterke zwakte analyse is namelijk maar de helft van de SWOT analyse. De kansen en bedreigingen worden hier buiten beschouwing gelaten.

Hoe gebruik je een SWOT analyse?

Met je marketing bepaal je welke strategische richting je organisatie de komende 3 tot 5 jaar in slaat. In het strategisch Marketingplan leg je de invulling van je gehele marketing in alle facetten vast.

De SWOT analyse is een centraal onderdeel van deze strategische marketing planning. De SWOT analyse brengt helder in kaart slimme keuzes je het beste kunt maken gezien de interne en externe situatie van je organisatie.

Wanneer maak je een SWOT analyse?

Een SWOT analyse is de kern van je strategisch marketingplan en dus altijd goed om te hebben. Maar er zijn een aantal situaties wanneer het bij uitstek goed is om een SWOT analyse te maken;

 1. Als je een nieuwe markt gaat betreden
 2. Als je een nieuw bedrijfsidee hebt
 3. Een nieuwe kans hebt om ergens in te investeren
 4. Als je een nieuwe website gaat maken

De SWOT analyse uitgelegd

De SWOT analyse is Een combinatie van een interne analyse en een externe analyse. De SWOT is eenvoudig als volgt weer te geven:

Interne analyse

 • Strength (de sterke kanten van een organisatie)
 • Weaknesses ( de zwakke punten van een bedrijf)

Externe analyse

 • Opportunity (de kansen voor een organisatie)
 • Threat (de bedreigingen die zich voor een bedrijf voordoen)

De SWOT analyse lijkt op deze manier heel eenvoudig maar wordt vaak verkeerd of onvolledig uitgevoerd.

Valkuilen bij het maken van de SWOT-analyse

 • Iets wat geen sterkte of kracht is toch als zodanig op nemen
 • Bepaalde zwaktes niet zien of durven benoemen
 • De externe kant en interne kant blijven niet goed gescheiden
 • Te veel opschrijven per kwadrant, niet kunnen kiezen
 • Meteen de oplossing formuleren i.p.v. het probleem

Belangrijke richtlijnen

Het helpt als je bij het opstellen van je SWOT analyse nauwgezet werkt en de onderstaande richtlijnen volgt.

Eerst het onderwerp bepalen

Voordat je met je SWOT aan de slag gaat moet je bepalen wat het onderwerp van de analyse is. Gaat het om een interne afdeling, een bepaalde product-marktcombinatie of de organisatie als geheel?

Kies een breed en divers team voor de input

Voor een goede SWOT analyse is het belangrijk om input van meerdere betrokkenen te vragen. Mensen uit verschillende disciplines en expertises. Maar ook interne betrokkenen als buitenstaanders. Zo krijg je niet alleen veel informatie, maar ook objectieve en specialistische input.

Interne analyse: Sterktes en Zwaktes

De interne analyse gaat over de Sterktes en Zwaktes van je organisatie. Het is een analyse op micro niveau. De volgende hoofdthema’s zouden altijd onderdeel van je interne analyse moeten zijn;

 • De marketingresultaten
 • De financiële situatie
 • Het personeels- of HR-management
 • Bedrijfseconomische resultaten
 • Afnemers en klanten
 • Organisatie

Voorbeelden van Sterktes kunnen zijn;

 • Een sterke positionering
 • Een goede online vindbaarheid
 • Een sterke organisatie cultuur
 • Een gezonde financiële positie\
 • Een groot klantenbestand
 • Veel innovatieve ideeën
 • Goede vestigingslocatie

Voorbeelden van Zwaktes kunnen zijn;

 • Veel negatieve reviews of publiciteit
 • Zwak personeelsbeleid
 • Veel schulden en slechte liquiditeit
 • Verouderde apparatuur
 • Zwakke merkbeleving
 • Slechte klachtenafhandeling
 • Gebrek aan visie
 • Gebrek aan onderscheidend vermogen

Externe analyse: Kansen en Bedreigingen

Bij de externe analyse onderzoek je de omgeving van de organisatie op kansen en bedreigingen. Het is een analyse op Meso en Macro niveau. Met Meso gaat het dan over de bedrijfstak of branche van het bedrijf. Bij Macro gaat het over de gehele markt waarin de organisatie opereert.

De volgende onderdelen zouden idealiter in de externe analyse meegenomen moeten worden;

 • Ontwikkelingen in de bedrijfskolom
 • Kansen en bedreigingen in de branche of industrie
 • Concurrentie
 • Demografische, politieke en juridische ontwikkelingen
 • Economische trends en ontwikkelingen
 • Trends bij afnemers en doelgroep

Voorbeeld van een SWOT analyse

Een voorbeeld van een SWOT analyse spreekt natuurlijk boekdelen. We kunnen pagina’s volschrijven over de ins en outs van een SWOT en hoe je hem zelf kunt maken. Maar het leukste is een voorbeeld van een SWOT van een bekend bedrijf. Daarom hebben we hieronder twee sprekende voorbeelden in de vorm van een video;

Voorbeeld van een SWOT analyse van Starbucks
Voorbeeld van een SWOT analyse van Tesla

Zelf een SWOT analyse maken?

Zelf een SWOT analyse maken is prima te doen als je alle richtlijnen en adviezen op deze pagina volgt. Daarbij geven we je allerlei suggesties van vragen en onderwerpen die je kunt behandelen als je zelf een SWOT analyse gaat maken.

Template/ Blauwdruk SWOT analyse

Voordat je aan de slag gaat met deze blauwdruk/ template van een SWOT analyse zijn twee zaken van belang;

 • Bepaal het onderwerp van je SWOT analyse
 • Selecteer een team van mensen met diverse specialisaties en zowel interne betrokkenen als buitenstaanders

Als je dat gedaan hebt kun je aan de slag met dit blauwdruk/ template voor een SWOT analyse. Beantwoord de vragen uit de onderstaande template en je bent al een heel eind op weg.

Sterktes

 • Hoe is de concurrentiekracht van je organisatie?
 • Kun je mee met de digitale ontwikkelingen en trends?
 • Ben je marktleider of kun je dat worden?
 • Kun je de productie en afzet relatief eenvoudig opschalen?
 • Is er een sterk management aanwezig?
 • Heb je een grote en toegewijde klantenkring?
 • Heb je een gedegen strategisch plan voor je onderneming?
 • Heb je de beschikking over octrooien en patenten?
 • Is er voldoende ervaring binnen de organisatie?
 • Zijn er concrete plannen en ambities voor de toekomst?
 • Is de organisatie en het personeel flexibel?
 • Hoe sterk is de marketing van je organisatie?
 • Heb je een sterke inkoop of kostprijs positie?
 • Heb je voldoende toegang tot financiën?

Zwaktes

 • Heb je moeite met de digitale ontwikkelingen?
 • Is er sprake van een slecht gedifferentieerd product of dienst?
 • Betaal je meer voor inkoop en kosten dan de concurrentie?
 • Is er sprake van verouderde apparatuur of technieken?
 • Ontbreekt er een duidelijke visie of richting?
 • Mis je de eigen capaciteit voor bepaalde sleutelvaardigheden?
 • Heb je een slecht beeld van de markt?
 • Is het merkimago zwak of negatief?
 • Zie je trends en ontwikkelingen niet aankomen?
 • Sta je er financieel niet goed voor?
 • Is de kwaliteit van je personeel ondermaats?
 • Is de organisatie niet op de hoogte van de missie, visie en doelen?
 • Loop je achter met Research en Development?

Kansen

 • Zijn er kansen op gebied van digitalisering?
 • Kun je eenvoudig nieuwe producten en diensten ontwikkelen?
 • Zijn er nieuwe doelgroepen aan te boren?
 • Opereer je in een groeimarkt?
 • Zijn er trends en ontwikkelingen waar je op kunt inspelen?
 • Komen er minder regels en restricties die kansen bieden?
 • Kun je het pakket aan bestaande diensten of producten uitbreiden?
 • Kun je meer controle krijgen over grondstoffen of halffabricaten
 • Is de concurrentie in slaap gesust of zelfingenomen?

Bedreigingen

 • Sluit je product steeds minder aan bij de behoefte van de klanten
 • Heb je veel last van een recessie?
 • Verlies je het van de concurrentie terwijl je een goede offerte uitbrengt?
 • Zijn er nieuwe concurrenten in de branche?
 • Kunnen concurrenten eenvoudig starten en de markt op?
 • Zijn er nieuwe start-ups en scale-ups die een bedreiging vormen
 • Zijn er negatieve maatschappelijke of demografische trends
 • Heb je een starre organisatie die niet goed met ontwikkelingen mee kan?
 • Kiezen mensen meer voor andere, vervangende producten
 • Zit er geen groei meer in de markt?
 • Heb je last van de groei aan of nieuwe regelgeving?
 • Krijgen leveranciers en klanten meer macht?

SWOT en Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een vervolg op je SWOT analyse. met de uitkomst van je SWOT analyse kies je per quadrant maximaal 3 kernpunten.

In de confrontatiematrix zet je de sterktes en zwaktes tegenover de kansen en bedreigingen. In de confrontatiematrix zie je dus eigenlijk hoe de organisatie aansluit op de omgeving en samenleving.

Back To Top