Skip to content

De 8 belangrijkste vaardigheden voor een recruiter

4 minuten
De 8 belangrijkste vaardigheden voor een recruiter

Het werk van een recruiter omvat meer dan alleen maar een mensenmens zijn. Rekruteerders moeten met allerlei persoonlijkheden omgaan, nagaan of kandidaten de juiste vaardigheden voor een functie hebben, het bedrijf van hun werkgever door en door kennen, ervaring hebben met actuele werving technologie, en nog veel meer. Dat betekent dat er veel meer vaardigheden zijn om naar te zoeken bij het beoordelen van een kandidaat voor een openstaande rol als recruiter.

Welke wervings vaardigheden zijn belangrijk in 2021?

Bij het aannemen van een nieuwe recruiter is het ook belangrijk om rekening te houden met de evolutie van de rol van recruiter. Zo is de nieuwe technologie die gebruikt wordt om kandidaten te werven, ermee te communiceren, ze op te sporen en aan te nemen de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Dit betekent dat recruiters inzicht moeten hebben in deze technologie en moeten begrijpen hoe dit het wervingsproces en de omgang met kandidaten veranderd heeft.

Dus, welke wervings vaardigheden zijn vandaag het belangrijkst? Dit artikel gaat in op de technische en zachte vaardigheden die alle goede recruiters moeten bezitten en hoe je de talent acquisition vaardigheden van je kandidaten kunt beoordelen.

1. Aandacht voor details

In een enquête zeiden leidinggevenden dat de voornaamste gevolgen van weinig aandacht voor details zijn: verminderde product kwaliteit, productiviteit, moreel van de werknemers, en verminderde kwaliteit van de klantenservice.

Wanneer het product van het werk van een werknemer je personeelsbestand is, is het gemakkelijk te zien waarom weinig aandacht voor details tot een lagere kwaliteit van aanname kan leiden.

De ondervraagde managers waren het met de leidinggevenden eens over de top vier negatieve gevolgen. Maar terwijl leidinggevenden een afname van de productkwaliteit als de nummer één negatieve invloed van weinig aandacht voor details beoordeelden, zeiden managers dat het een verminderde productiviteit was. Natuurlijk wil geen enkele onderneming de productiviteit schaden, zeker niet op een drukke HR afdeling.

Aandacht voor detail is dus duidelijk een must-have wervings vaardigheid.

Wervers hebben te maken met veel informatie die te maken heeft met de mensen in de afdelingen die mensen aannemen en met de kandidaten zelf. Daarom moeten succesvolle recruiters oog en oor hebben voor details. Immers, zelfs één gemist detail kan resulteren in het aannemen van een verkeerde persoon.

2. Sourcing

Sourcen is vandaag een van de belangrijkste vaardigheden in het werven van talent geworden. Gemiddeld is 45 procent van de sollicitanten ongekwalificeerd, dus is het van cruciaal belang dat je recruiters in je team hebt die weten hoe je toptalent kunt vinden.

Of je nu een recruiter nodig hebt voor passieve sourcing van kandidaten, strategische sourcing, of basis sourcing via een Applicant Tracking System, het is van vitaal belang te weten welke ervaring je kandidaten op dit gebied hebben. Dit houdt in dat je hun kennis van de plaatselijke wervingsmarkt beoordeelt, hun ervaring met verschillende sourcing strategieën, en hun vaardigheden in het ontwikkelen van kandidaat persona’s.

3. Ervaring met werving analyses

Dankzij de nieuwste technologie wordt HR steeds meer data-gedreven. Deze verandering heeft een enorme invloed op de rol van recruiters en talent acquisition specialisten.

Als gevolg daarvan zoeken organisaties steeds vaker talent acquisition managers die ervaring hebben met recruitment analytics om wervings gegevens te analyseren en die op strategische manieren te gebruiken die hen kunnen helpen betere kandidaten aan te nemen, de inkomsten te verhogen en de kosten te verlagen.

4. Onboarding van nieuw personeel

Betere onboarding praktijken leiden tot een hogere retentiegraad van werknemers. Een goede onboarding ervaring verbetert het behoud van nieuwe aanwervingen met 82 procent en de productiviteit met 70 procent. Maar een slechte onboarding ervaring verdubbelt de kans dat een nieuwe aanwinst elders werk zoekt.

Hoewel onboarding technisch gezien niet tot de verantwoordelijkheid van een recruiter behoort, zijn er toch momenten waarop hij bij het proces betrokken moet worden. Op de eerste dag van een nieuw personeelslid kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van de recruiter, die ze tijdens het aanwervingsproces hebben leren kennen, geruststellend zijn.

Ook als je als wervingsbureau op zoek bent naar een externe recruiter, is inzicht in het onboarding proces belangrijk. Er zijn momenten waarop ook een externe recruiter bij het onboarding proces betrokken moet worden.

Bijvoorbeeld wanneer de kandidaat een van de toptalenten in zijn of haar sector is. In zo’n situatie is de ervaring van de nieuwe aanwinst van het grootste belang en als de recruiter zijn nieuwe werkgever kan helpen hem sneller en eleganter aan boord te krijgen, moet hij dat gewoon doen.

5. Ervaring in het gebruik van Applicant Tracking Systems

Wervers moeten over vaardigheden beschikken die verder gaan dan de oude werving praktijken, zoals het gebruik van spreadsheets en e-mails om het wervingsproces te beheren. Tot de moderne wervings vaardigheden behoort ook het gebruik van Applicant Tracking Systems (ATS) om te kunnen concurreren op een snel veranderende arbeidsmarkt.

6. Verbetering van de ervaring van de kandidaat

De ervaring van de kandidaat verbeteren is een andere kritieke wervings vaardigheid. Een positieve kandidaat-ervaring verhoogt de kans dat je topkandidaat een aanbod aanvaardt. Daarentegen zegt 69% van de kandidaten dat ze nooit met een werkgever zullen werken die een negatieve ervaring biedt.

Je recruiter heeft een enorme invloed op de ervaring van de kandidaat. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de volledige cyclus van communicatie met kandidaten en zorgt ervoor dat de wervingsprocessen van begin tot eind vloeiend verlopen, gemakkelijk te gebruiken zijn, en de tijd van kandidaten respecteren.

Kandidaten voor de functie van recruiter moeten ervaring hebben in:

  • Bijhouden van carrièrepagina’s en functiebeschrijvingen
  • Optimaliseren van het sollicitatieproces
  • Kandidaten op de hoogte houden van afwijzingen en vacatures
  • Onderhandelen over werkaanbiedingen

7. Timemanagement

Zesenveertig procent van de stress die werknemers ervaren is te wijten aan een overweldigende werklast. Het kan zeker overweldigend zijn voor een werver zonder uitstekende vaardigheden in timemanagement.

Bekwame recruiters moeten kunnen nagaan aan welke taken en kandidaten hun tijd het beste besteed kan worden, goed kunnen werken met ad hoc deadlines, en hun taken zo kunnen organiseren dat ze hun wervings doelstellingen kunnen halen.

8. Communicatie

28% van de werknemers zegt dat slechte communicatie leidt tot gemiste deadlines, en miscommunicatie kan je bedrijf bakken met geld per jaar kosten. Je kunt voorkomen dat je deze problemen in je HR afdeling brengt door een recruiter met goede communicatieve vaardigheden aan te nemen.

Communicatie is een van de meest essentiële wervings vaardigheden, want niet alleen zijn recruiters de cruciale schakel tussen kandidaten en het bedrijf, maar ze hebben ook allerlei andere verantwoordelijkheden die perfecte communicatieve vaardigheden vereisen.

Kortom, goede recruiters zijn in staat om…

  • Kandidaten goed te lezen
  • Hun actieve luistervaardigheid in te zetten
  • Effectief informatie over de functie over te brengen
  • Informatie over kandidaten over te brengen aan relevante mensen
  • Kandidaten aanmoedigen om verder te gaan in het aanwervingsproces
  • Tegenvallend nieuws over afgewezen banen doorgeven

Recruiters met deze communicatieve vaardigheden verbeteren niet alleen de productiviteit. Ze verbeteren ook de ervaring van de kandidaat, want kandidaten zullen zich gehoord en gerespecteerd voelen dankzij het vermogen van je recruiter om te luisteren en hen op de hoogte te houden.

Hopelijk kun je met het bovenstaande nu een goede recruiter inhuren, zodat die op zijn beurt weer de beste personeelsuitbreiding kan gaan realiseren.

Back To Top