Skip to content

Een gezonde relatie met je werknemers: zo doe je dat!

2 minuten

Als manager ben jij verantwoordelijk voor de mensen die bij jou in dienst zijn. Daarom is het ontzettend belangrijk dat jij een goede band opbouwt met je werknemers. Regelmatig een gezellig teamuitje, bijvoorbeeld bij Wavevents, kan bijdragen aan een ontspannen sfeer in het team. Met deze tips bouw jij een gezonde relatie op met je werknemers.

Feedback

Als manager ben jij verantwoordelijk voor het functioneren van de mensen bij jou in dienst, daarom is het ontzettend belangrijk om bij ieder persoonlijk de vaardigheden en prestaties in kaart te brengen. Houdt regelmatig (elke drie maanden bijvoorbeeld) korte functioneringsgesprekjes waarbij je aan stipt wat beter kan, maar ook wat ontzettend goed gaat en waarom je blij bent om deze werknemer in dienst te hebben.

Interesse

Toon interesse in je werknemers, niet alleen in werkgerelateerde zaken en prestaties, maar vraag ook eens naar hoe het met de kinderen of met de hond gaat. Praten over zaken buiten werk schept een band van vertrouwen. Wees daarnaast open voor ideeën. Ja, jij bent de manager, maar jij bent absoluut niet de enige met goede ideeën. Wanneer iemand naar je toekomt met een plan om de boel om te gooien, wat bijvoorbeeld tot meer efficiëntie kan leiden, luister dan! De onderneming zou daar ook zomaar baat bij kunnen hebben.

Voldoende afstand en nabijheid

Als manager heb je net een andere positie ten opzichte van jouw werknemers, als werknemers onderling. Wees je daar bewust van. Ja, het is belangrijk om interesse te tonen, maar het is verstandig en wel zo netjes om daar enige afstand in te bewaren. Als manager is het bijvoorbeeld niet netjes om naar al te intieme details te vragen, terwijl dat bijvoorbeeld wel dingen zijn die werknemers onderling met elkaar bespreken. Wees je bewust van je positie en zoek naar de perfecte balans tussen afstand en nabijheid.

Openheid

Tot slot is het belangrijk dat er een open sfeer hangt in de onderneming. Maak duidelijk dat iedereen op elk moment naar je toe kan als ze ergens mee zitten, maar geef ook iemand anders een duidelijke rol als vertrouwenspersoon. Immers: als mensen problemen hebben met jou is het soms moeilijk dat bij jou persoonlijk aan te kaarten. Door de rol van de vertrouwenspersoon te verduidelijken, kun je zelf als manager ook wat meer vertrouwen van je werknemers genereren. Immers, jij laat zien dat je bewust bent van het feit dat ook jij kan falen.

Back To Top