Skip to content

Trends op het gebied van standbouw

2 minuten

Betrek de omgeving bij de realisatie van nieuwbouw

In veel gevallen brengt de bouw of verbouwing van een woning overlast met zich mee voor omwonenden. Denk aan de geluiden voortkomend uit het heien voor de realisatie van de fundering, uit het opbouwen van het houtskelet van een woning, enzovoorts. Een prefab bouwtechniek heeft de overlast de laatste jaren helpen te verminderen. Veel van het werk wordt bij deze manier van bouwen immers op externe locatie uitgevoerd. Om te voorkomen dat omwonenden zich ernstig storen aan de bouwgeluiden, is het raadzaam hen zo vroeg mogelijk bij een bouwproject te betrekken. Door hen te informeren weten ze op voorhand waar ze aan toe zijn. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden om de omgeving bij de realisatie van nieuwbouw of bijvoorbeeld een renovatie te betrekken.

Kies voor het rondbrengen van flyers of visitekaartjes

Voor omwonenden is het prettig een vast aanspreekpunt te hebben gedurende het project. Op het moment dat zij naar eigen mening te veel overlast ervaren, kunnen zij dit bij de uitvoerende partij melden. Kies voor het drukken van visitekaartjes bij Drukzo, welke je vervolgens huis-aan-huis uitdeelt. Het geeft omwonenden niet alleen een vast aanspreekpunt; het voorkomt daarbij dat zij zich op de bouwplaats melden bij overlast. Een kort berichtje sturen of even bellen is makkelijker voor ze.

Naast het drukken van visitekaartjes kan ook het ronddelen van bedrukte flyers helpen. In de flyer beschrijf je wat het project behelst, wie hierbij betrokken zijn en welke planning wordt aangehouden. Noem in deze flyer ook tussen welke tijden er gewerkt wordt, in welke periode de meeste overlast verwacht wordt, enzovoorts. Gaat het om een groot en langlopend project? Combineer de flyers in dat geval met een grote banner, welke je op een dranghek rond het bouwterrein hangt.

Toepassing van geluidsarme machines en geluidswerende materialen

Naast de mogelijkheid om omwonenden te informeren gedurende het bouwproject, kun je als uitvoerende partij voor de toepassing van geluidsarme machinerie kiezen op de werkplaats. Ter illustratie: elektrische machines maken veel minder geluid dan varianten met een traditionele brandstofmotor op diesel of benzine en zijn daarbij beter voor het milieu en de gezondheid van je medewerkers. Een keuze die bijdraagt aan een maatschappelijk verantwoorde manier van bouwen. Maak daarnaast zoveel mogelijk gebruik van geluidswerende of -absorberende materialen. Heb je al eens gekeken naar speciale geluidsbarrières of geluidswerende doeken? Deze akoestische oplossingen helpen geluidshinder voor omwonenden zo goed mogelijk te beperken bij bouwprojecten.

Back To Top