skip to Main Content
4 c's marketingmix

In een eerder artikel heb ik de 4 P’s beschreven. De 4 P’s zijn de basis van marketing, maar er is steeds meer kritiek over de eenzijdige benadering van dit principe. Daarom is er een nieuwe aanpak bedacht: de 4 C’s. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee principes?

Laten we eerst beginnen met een samenvatting van wat de 4 P’s ook alweer inhouden:

  1. Product: over wat voor product gaat het?
  2. Prijs: voor welke prijs zal het verkocht worden?
  3. Promotie: hoe zal het product onder de aandacht gebracht worden?
  4. Plaats: waar zal het product verkocht worden?

De afgelopen jaren heeft er een verandering in focus plaatsgevonden in het marketingvak. Waar het eerst over het product ging, gaat het nu over consumenten. Dit zie je terug in het 4 C model. Het 4 C model is in tegenstelling tot het 4 P model meer gericht op consumenten.

  1. Customer solution (consumenten oplossing): Hier wordt de vraag gesteld welk probleem wordt opgelost voor de klant. Hierin ligt de focus minder op de USP’s van het product en wordt de nadruk gelegd op de voordelen voor de klant. De means-end-chain wordt vaak gebruikt om dit te analyseren.
  2. Cost to Consumer (kosten voor de consument): Naast de prijs die de producent vraagt worden hier ook andere kosten meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan kosten die de klant moet maken om bij de winkel te komen of onderhoudskosten voor het product.
  3. Communication (communicate): Voorheen werd er alleen gekeken naar promotie. Voornamelijk push marketing die de klant niet betrokken in het proces. Deze manier van marketing werkt niet meer. In een wereld waar iedereen om aandacht schreeuwt, vallen degene die luisteren op. De C van communicatie speelt hier op in. Hier wordt de conversatie aangegaan met de klant.
  4. Convenience (gemak van de klant): Een aantal jaar geleden was het normaal om een aantal dagen te wachten op een product die je online had besteld. Nu val je als bedrijf buiten de boot als je niet binnen 2 dagen levert. Gemak van de klant staat dus voorop. Een bedrijf moet ervoor zorgen dat de klant het bedrijf altijd kan bereiken en dat snel wordt geleverd.
marketingmix 4c's
Back To Top