skip to Main Content

Voor de meesten is strategie een vaag begrip. Wat wordt nu met strategie bedoeld en hoe formuleer je een strategie? Een goede strategie omvat in ieder geval de onderstaande punten:

  1. missie/doel = wat wil je bereiken?
  2. doelstelingen = tastbare resultaten
  3. strategie = hoe ga je dat bereiken?
  4. tactiek = praktische keuzes bij het invullen van je strategie

Deze punten moet je stapsgewijs doorlopen: je begint bij je doelstelling en eindigt met de middelen. Vaak wordt hiervoor de strategische piramide gebruikt.

Missie

De missie van een organisatie is waar het allemaal om draait. Een missie kun je zien als een lange termijn doelstelling. Stel hier de vraag wat je wilt bereiken met de onderneming. Zodra de missie waterdicht is, kun je nadenken over je doelstelling. De doelstellingen moet aansluiten aan de missie.

Voorbeeld: Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Doelstellingen

Dit lijkt een vanzelfsprekend onderdeel, maar hier wordt vaak onvoldoende aandacht aan besteedt. Het juist formuleren van doelstellingen helpt je om een duidelijke richting te krijgen. “Wat willen we bereiken?” is een vraag die je, je constant moet afvragen.

Voorbeeld: Doelstellingen WNF:

    1. Het beschermen en waar mogelijk herstellen van 9 belangrijke gebieden (van de 35 gebieden die wereldwijd door WWF zijn vastgesteld).
    2. Het beschermen van 13 bedreigde diersoorten die worden beschouwd als het symbool voor het behoud van een gebied, zoals de ijsbeer en de zwarte neushoorn.
    3. Het verkleinen van de menselijke voetafdruk en het promoten van duurzame productie van goederen, met focus op 5 grondstoffen.

Strategie

Een strategie is het plan waarmee de doelstellingen worden bereikt. Hoe ga je je doel bereiken? Hoe zorg je ervoor dat de kansen optimaal worden benut en dat je je kan verdedigen tegen de bedreigingen? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking? Bij een strategie ga je dus keuzes maken. Ga je als bedrijf voor een push of pull benadering, welke prijs ga je hanteren en wie wordt de doelgroep. Een strategie is bedoeld voor de lange termijn.

Tactiek

Tactiek is het praktische onderdeel van een strategie. Hier kijk je concreet naar wat je gaat doen. Bijvoorbeeld: salesmanager X gaat 20 klanten bezoeken in maart, de contentspecialist gaat vanaf november 3 x per week een blog plaatsen of vanaf volgend kwartaal gaat werknemer X Facebook advertenties inzetten.

Back To Top