Skip to content

Welke stappen kun je ondernemen om de risico’s als consultant te beperken?

2 minuten
Welke stappen kun je ondernemen om de risico's als consultant te beperken

Consultants zijn expert in een specifiek vakgebied, waarbij het verstrekken van gerichte adviezen tot de werkzaamheden behoort. Dat betekent dat een consultant met een grote verantwoordelijkheid te maken heeft, want klanten vertrouwen op de expertise en gaan dan ook aan de slag met de adviezen. Het betekent ook dat je als consultant met bepaalde risico’s te maken hebt, want een mogelijke beroepsfout kan bij de klant vermogensschade veroorzaken. Dit is dan ook een van de risico’s die het beste in te dekken zijn met het afsluiten van een verzekering.

Risico gevolgen beroepsfouten beperken

Je probeert als consultant in bijvoorbeeld de administratief juridische sector je werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen, maar elk advies dat je geeft of iedere berekening die je maakt, brengt een risico met zich mee. Stel dat je een keer een advies geeft aan een klant, waarbij je onbedoeld niet zorgvuldig genoeg bent geweest en de klant krijgt daardoor te maken met vermogensschade. Wat gebeurt er dan?

Schade betalen

De kans is heel groot dat de betreffende klant bij je aanklopt en de schade vergoed wil zien. Ben je niet verzekerd dan zijn de kosten van de schade voor jouw rekening. Ontken je de aansprakelijkheid dan kan de klant naar de rechter gaan die alsnog de aansprakelijkheid kan vaststellen. Ook dan ben je gebonden aan het betalen van de vermogensschade. Er is een eenvoudige manier om het risico van beroepsfouten te beperken en dat is het bij een verzekeraar afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij verzekeringen werkt het zo dat je pas beseft hoe belangrijk het beperken van risico’s is als je met een schadesituatie te maken krijgt. Het is beter om dat voor te zijn en je beroepsaansprakelijkheid als consultant te verzekeren.

Zakelijke aansprakelijkheid bij schade

De financiële gevolgen van beroepsfouten zijn te dekken met een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Er zijn echter meer risico’s waar je als consultant mee te maken krijgt, zoals het zonder opzet toebrengen van schade aan goederen van een ander of mogelijk het veroorzaken van letselschade. Daar biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor, want een dergelijke polis is alleen gericht op vermogensschade. Het kan dus ook nuttig zijn om als consultant de keuze te maken de zakelijke aansprakelijkheid bij materiële schade en letselschade te dekken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Kom je tijdens je werk als consultant bij opdrachtgevers over de vloer dan is er altijd een kans dat je onbedoeld schade toebrengt. Je kan per ongeluk een kunstwerk beschadigen waar je tegen aanstoot of drinken omgooien over een laptop. In dergelijke situaties veroorzaak je schade bij een ander en in plaats van de schade zelf te betalen kan je dan een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht je als consultant je bedrijf willen uitbreiden en personeel aannemen dan geldt de dekking ook. Als een werknemer dan een keer per abuis schade toebrengt tijdens het werk bij een ander dan valt deze gebeurtenis eveneens onder de reikwijdte van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zo zijn er dus meerdere situaties die risico’s met zich meebrengen waarvoor eenvoudig een verzekering is af te sluiten.

Back To Top